» نزاع با شتهphylloxera
filoksera
حشره ها این خانواده که با خرطوم خویش از شیره گیاهی تغذیه می نمایند , دارنده تعداد متعددی از جور ها و از آفات حیاتی و جايگاه نخستین گیاهان صنعتی , زینتی , باغبانی , سبزیکاری , جنگلی و غیره بوده و از اهمیت اقتصادی متعددی برخوردار می باشند .
شته ها علاوه بر تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماریهای ویروسی نقش مهمی ایفا می نمایند .
جمعی از شته ها منجر پیچیدگی برگ و یا این که تغییر تحول صورت شاخه ها شده و بعضا بر روی قسمتهای گیاهان صاحبخانه تشکیل گالهای گوناگونی را می دهند .
شته ها حشره‌ها کوچک کُرَوی , پهن و یا این که بیضی صورت می باشند , ارتفاع تن آنان از نیم میلیمتر تا هشت میلیمتر متغیر و اکثر وقت ها زمان ها دربین ۲ تا ۴ میلیمتر می‌باشد .
رنگ آنان زیاد متنوع و اکثر زمان ها دارنده رنگهای زرد رنگ , سبز , قرمز رنگ , سیاه و یا این که خاکستری می باشند .
تن آن ها قابل انعطاف و پوشیده از موهای ریز با مقدار های گوناگون است .
در شته ها راز دارنده یک جفت شاخک که ارتفاع آن متغیر است موجود است .
شته ها دارنده سه جفت پا میباشند و پاهای عقبی به طور معمول بلند خیس از دیگر پاها هست .
شته ها به دو صورت سوای بال و پر و یا این که بالدار می‌باشند .
در نزد اکثر زمان ها دسته ها شکم حشره به دم کوتاهی ختم می شود .
در ضمن در طرفین و پشت رینگ ششم شکم زائده ای با صورت و میزان مختلف موجود هست .
صورت و میزان این زائده , شاخکها , دُم و تزئینات آن ها از لحاظ تشخیص نوع ها اهمیت متعددی دارا هستند .
شته ها غالبا دارنده ترشحات شیرین و چسبناکی بنام ( عَسَلَک ) هستند که منجر جلب مورچه ها گَشته و چه بسا مورچه ها با شاخکهای خویش آن‌ها را تحریک به ترشح شیره نموده و از آن تغذیه می نمایند .

آخرین مطالب این وبلاگ