» کودهای ازت


ازت به صورتهای نیترات , یون آمونیم و اوره قابل جذب گیاه است . فرم با اهمیت ازت در خاک بوده و فرمهای , و بعداز مدتی کم و بیش کوتاه بصورت در می‌آیند . تبدیل این فرمها به موجب آزاد شدن گشته و pH خاک را نقصان می‌دهد . ازت مو جود در کودها را بصورت درصد ازت خالص ذکر می‌کنند . نیترات آمونیم 33 درصد ازت داشته و هر دو فرم ازت آن قابل جذب گیاه میباشند . زیرا دارنده توشه منفی است جذب کلوئیدهای خاک نشده و در معرض شستشو از خاک است . البته زیرا دارنده توشه مثبت است جذب کلوئیدهای خاک می‌شود و بتدریج بصورت در میاید . اوره متداول ترین کود ازت در کشور‌ایران است . اوره از ترکیبات آلی بشمار رفته و به همین فرم قابل جذب گیاه هست . از محلول اوره در محلول پاشی برگ گیاهان هم به کار گیری میشود . اوره نیترات آمونیم را می توان پیشین از کاشت مال و یا این که بصورت سرک و آن گاه که گیاه یه خرده رویش نمود به خاک بخشید . سولفات آمونیم علاوه بر ازت دارنده 24 درصد گوگرد است . هیدرات آمونیم را که از حل شدن آمونیاک در آب بدست می‌آید گذشته از کاشت به وسیله سرنگهای منحصربه‌فرد در ذیل لایه ای از خاک قرار می دهند .


نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم درصد ازت مقداری داشته وکمتر بعنوان منشاء کود ازت در خاک مصرف می گردند . این کودها غالباً در محلولهای غذائی بعنوان منابع کلسیم یا این که پتاسیم مورد به کارگیری قرار می‌گیرند .


آخرین مطالب این وبلاگراز اعداد جفتراز اعداد جفتراز اعداد رند ، اعداد فرشتگان
ثبت آگهی رایگان ثبت آگهی رایگان درج آگهی ویژه در بالون آگهی
استخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده آنلایناستخدام نویسنده غیر حضوری
ساخت وبلاگساخت وبلاگساخت وبلاگ رایگان  ساخت وبلاگ