مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» معرفیبرخی از قارچ كشها- قارچکش#کابریو _ دو ( پیراکلواستروبین 40 +دیمتومورف72 گرم در لیتر ) EC ساخت BASF . قارچکشی زیاد کار کشته و نو برای در اختیار گرفتن و معالجه آلترناریای گوجه خارجی و سفیدک داخلی جالیز و فایتوفترا به نسبت 2 تا 2/5 لیتر در هکتار .

- قارچکش #بلیس ( بوسکالید+پیراکلواستروبین ) WG 38 % ساخت BASF ایتالیا . قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج برای در دست گرفتن سفیدک پودری هلو و شلیل به نسبت 700 گرم در هزارلیتر آب ثبت رسیده است .

توضیحات تکمیلی : این قارچکش ترکیبی از دو قارچکش کارا بوده و پیراکلواستروبین از جدیدترین مجموعه قارچکشها است . در کشورهای دیگر برای در دست گرفتن لکه سیاه سیب , شانکر بوتریسفریایی , بوترتیس , آلترناریا , اسکلروتینا , سرکوسپورا , و . . . پیشنهاد شده‌است . زمان کارنس آن 28 روز است .

- قارچکش #آمیستار اکسترا ( آزوکسی استروبین +سیپرکونازول ) SC 28 % جهت در اختیار گرفتن زنگ زردرنگ گندم . بنسبت75/ . لیتر در هکتار . در بقیه کشورها بر در مقابل سفیدک پودری , سپتوریا , سرکوسپورا , ریزکتونیا و . . . سفارش شده‌است .

- قارچکش #آلرت ( فلوسیلازول5/12 % +کاربندازیم25 % ) SC 37/5 % . قارچکش سیستمیک اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی برای در اختیار گرفتن سپتوریوز گندم .

در بقیه کشورها برای سفیدک پودری غلات و چغندر , زنگ غلات و چغندر پیشنهاد شده‌است .

- قارچکش #فالکن ( اسپیروکسامین+تبوکونازول+تریادیمنول ) SC 46 % ساخت بایر آلمان . در اختیار گرفتن زنگ زردرنگ گندم . به نسبت 6/0 لیتر در هکتار

- قارچکش #آلیت ( فوزتیل آلومینیوم ) WP 80 % قارچکش سیستمیک از مشتقات اسید فسفونیک . برای در اختیار گرفتن بیماری گموز پسته به نسبت 5/2 در هزار .

این قارچکش تاثیر خیر بر بیماریهای ناشی از ائومیست ها داراست .

- قارچکش #وین ( کارپرومید ) SC 30 % . قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی بر در مقابل بلاست برنج بمیزان 400 میلی لیتر در هکتار .

- قارچ كش #بلكيوت ( ايمينوكتادين تريس ) WP40 % ساخت نيپون سودا ژاپن ( وارداتي گلسم گرگان ) براي كنترل طيف وسيعي از بيماريهاي قارچي از جمله سفيك حقيقي خيار و هندوانه , آلترناريا - بوترتيس - لكه سياه سيب و . . . به نسبت نيم نيم در هزار.  اين قارچ كش از گروه گواينيدين با اثر حفاظتي بوده با اثر متفاوت از بروز مقاومت جلوگيري ميكند. در برابر باران مقاومت داشته و شسته نمي شود.

قارچکش #اکویشن پرو (فاموکسادون5/22%+سیموکسانیل30%)  WDG 52/5%  .قارچکش اختلاطی با اثر حفاظتی و درمانی. برای کنترل بادزدگی سیب زمینی و سفیدک داخلی کدوییان بنسبت 200 گرم در هکتار.

- قارچکش #وینسنت_پی ( تیابندازول+فلوتریافول) DS 5%   قارچکش سیستمیک بر علیه سیاهک آشکار و پنهان گندم و جو . مصرف بصورت ضدعفونی بذر 2 در هزار.

- قارچکش #تریفمین ( تری فلومیزول) EC 15%     قارچکش سیستمیک با خاصیت حفاظتی و درمانی برعلیه پوسیدگی طوقه برنج بصورت ضدعفونی بذر به نسبت 33 میلی لیتر در صد کیلو بذر.

در سایر کشورها برای کنترل زنگ درختان میوه دانه دار،لکه سیاه سیب و گلابی،بیماریهای ناشی از فوزاریوم ،زنگ ،و... توصیه شده است.

- قارچکش #ویستا (تیوفانات متیل+تری سیکلازول) WP 72/5 %   . بر علیه بیماری بلاست برگ و خوشه برنج به نسبت نیم در هزار توصیه شده است.

- قارچکش #همای کت ( تیرام30%+تیوفانات متیل50%)  WP 80%  برای علیه بیماری پوسیدگی طوقه برنج بصورت ضدعفونی بذر به نسبت 3 در هزار.

- قارچکش# آگریفوس (فسفونیک اسید)  SL 40%  قارچکش سیستمیک برای بادزدگی سیب زمینی به نسبت 6 لیتر در هکتار. این قارچکش روی فایتوفترا نیزموثر است.

-قارچكش  #ركس دو  ( اپوكسي كونازول +  تيوفانات متيل ) SC49.7%   ساخت BASF   فرانسه ( وارداتي بازارگان كالا). براي كنترل بيماري فوزاريوم خوشه گندم به میزان نیم لیتر در هکتار . این قارچکش در دیگر کشورها برای سفیدک پودری و سپتوریوز،زنگ غلات،لکه برگی سرکوسپورایی و زنگ چغندر توصیه شده است.

- قارچکش #فانگافلور ( ایمازالیل) SL 5%  برای کنترل لکه قهوه ای نواری جو . به نسبت یک در هزار ضدعفونی بذر.

در سایر کشورها برای سفیدکهای پودر، فوزاریوم،سپتوریا،سفید پودری در جالیز،لکه سیاه رز و پوسیدگی های قارچی میوه توصیه شده است.

- قارچکش #آرته آ ( سایپرکونازول8%+پروپیکونازول25%)  EC 33%   قارچکش مختلط سیستمیک با طیف اثر وسیع حفاظتی و معالج برای کنترل زنگهای گندم. به میزان3/0 لیتر در هکتار.

در سایر کشورها برای سفیدک پودری ،سپتوریوز،اسکالد،لکه توری جو توصیه شده است.

- قارچكش #پريويكور انرژي (31% فوستيل آلومينيوم + 53% پروپاموكارب )  SL 84% ساخت باير آلمان  براي مبارزه با بوته ميري ( پيتيوم - فيتوفتورا ) در گياهان جاليزي. ميزان مصرف : 3 ليتر در هكتار

توضیحات تکمیلی : بهترين محافظ گياه داراي دو ماده موثر و طرز تاثير متفاوت . تنها قارچكش اختصاصي براي كنترل بيماري خاكزي ( بوته ميري با قارچ عامل بيماري


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - دیجی کالا
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - تا ۷۰٪ تخفیف - دیجی کالا مشاهده