» استفاده از نانوتکنولوژي در کشاورزي


بخش کشاورزي و توليد مواد اوليه در کشورهاي در حال پیش رفت شالوده اقتصاد ملي محسوب مي­‌شود .

✅امروزه با به کار گیری از نانو سنسورها معلوم مي­ شود که هر بخش کوچک از مزرعه به چه ميزان موادسازنده غذايي و سم نياز داراست و بدين وسيله از آلودگي محيط زيست جلوگيري کرده , ‌سلامت تولیدها و افزايش راندمان اقتصادي را ممکن مي­ سازد .

✅در آينده به یاری نانوتکنولوژي مي­ توان ويژگي­ هاي مناسب را از طريق مهندسي ژنتيک در مواد غذايي وارد نمود و از اين طريق مزه غذاها را بهبود بخشيد .

✅با یاری نانوتکنولوژي بازار پسندي گياهان را مي ­توان بهبود بخشيد . براي نمونه در تايلند با تغييراتي در DNA برنج , قدرتمند به ايجاد تغييراتي در رنگ برنج از ارغواني به سبز شده­اند .

✅به یاری نانوتکنولوژي قابلیت توليد کودها و مواد شيميايي سازگار با محيط زيست که براي تغذيه گياه يا مراقبت آن در قبال حشره‌ها کاربرد دارااست , موجود است .

✅سازمان ملل پيش بيني کرده 48 مملکت متساوی 20 درصد جمعيت دنیا در سال 2032 در گیر فقدان آب آشاميدني و کشاورزي مي­ شوند , تخليص و نمک زدايي آب به امداد نانوتکنولوژي از زمينه­ هاي مورد دقت در دفاع پيشگيرانه و امنيت زيست محيطي است .

آخرین مطالب این وبلاگ