پوشاک استانبول


» طریق و زمان مصرف ازت در گلشن پسته


اين کودها به دليل حلاليت زياد حتما بايد به صورت گندم پاش در مرحله خاک پاشيده شوند همچنين آبشوئی گونه های معدنی اين عنصر زيادبوده و به راحتی قادر است از دسترس ريشه بیرون شود لذا اين کودها را بايد در سه نوبت در اختيار گياه قرار بخشید :

1 - اسفند ماه ( آخرين آب گذشته از سبز شدن فضای سبز ) – 50 % ازت مصرفی بايد در اين زمان به درخت داده شود که خوبتر است از فرم آمونيم ( 4+NH4 ) استعمال شود زیرا جذب اين فرم ازت بستگی به دمای هوا ندارد و در هوای سرد نيز قدرتمند به جذب شدن میباشد اين سطح قادر است ضمن رویش رويش کافی موجب افزايش دانه در خوشه شود .

2 - خردادماه ( فاز مغز ) – 25 % ازت مصرفی بايد در اين زمان به درخت داده شود زیرا نصیب بیشتر ای از مغز را پروتئين ( اسيدهای آمينه ) تشکيل میدهد که برای ساختن آن نياز به میزان زياد ازت داراست و فقدان ازت در اين زمان موجب زردی برگ ريزش جوانه های گل و سال آوری در درخت می شود .

3 - شهريور ماه ( آخرين آب قبلی از برداشت فرآورده ) – 25 % ازت مصرفی بايد در اين زمان داده شود که خوبتر است از فرم نيترات ( NO3 ) استعمال شود زیرا بايد سريعا گذشته از خزان طبیعت جذب شود نبود ازت در اين زمان موجب ريزشدن دانه ( افزايش انس ) دهان بسته و تاخيررشددرسال آينده شود .


یاد آوری 1 - در سالیان کم جنس ( OFF ) نوبت دوم خرداد بايد حذف و يا خيلی کم شود .

یاداوری 2 - در خاک های شور و قليا ( ميکروموس < EC 8000 خوبتر است در هر سه تراز فوق تنها از کودهای سولفات آمونيوم مصرف شود.


آخرین مطالب این وبلاگBuy Real Traffic
بلیط هواپیما چارتریخرید بلیط ارزان هواپیما چارتری
استخدام نویسندهاستخدام نویسنده غیر حضوری
پوشاک زنانهفروش پوشاک زنانه جدید و ارزان  لوازم خانگی   |   ساخت وبلاگ   |   ساروج   |   Buy real human website traffic   |   Buy website traffic cheap