مطالب پیشنهادی از سراسر وب

» شاخه های جانبی در نهال که معیوب می‌باشند ودر پباده سازی بونسای می بایست حذف وهرس بشوند

شاخه های جانبی در نهال که معیوب می‌باشند ودر پباده سازی بونسای می بایست حذف وهرس بشوند
▪️برای ساخت یک ساختار بصری قشنگ در بونسای خویش , می بایست ازبرخی راهبرد های پباده سازی درخت پیروی نمایید . وشاخه های در تراز اول که قصد هرس درخت را شناسایی وهرس وقطع بکنید در کتاب تکنیک های جان ناکا بابا بونسای غرب هیجده تا از این شاخه ها جانبی را معلوم کرده اما در تصویر ( نگارگری ) پایین در‌این صورت از دوازده شاخه نام برده که بایستی حذف شوند عبارتنداز :1 . شاخه ها ( به اسم ( yagome ( ) که از زیر درخت پرورش می نمایند . ( Yagome , پاجوش ) فقط یک جوانه است , ولی هنگامی که آن را به یک شاخه ( yagoeda ) تبدیل می شود , تمام مواد غذایی را می‌گیرد و میتواند جلو رویش شاخه های تازه درخت را نماید بکند . )

2 . شاخه ها ( به اسم ( kan - nuki eda ( یا این که ( قایق ( شاخه ها متقابل , روبرو ) که در هر دو طرف درخت پرورش می نمایند و یکی آن ها بایستی حذف شود

3 . شاخه های عبور از تنه ( miki kiri eda )

4 . شاخه های در حالا رویش در حدود یکدیگر و کوتاه میباشند , ( futo koro eda )

5 . شاخه ها ( به اسم ( dou - nuki eda ( ) که از میانه تنه رویش می نمایند . این حالت پرورش عالی را متوقف می نماید .

6 . شاخه ها ( به اسم ( tachi eda ( ) به صورت بدون واسطه به طرف بالا رویش می نمایند .

7 . شاخه ها ( به اسم ( sagari eda ( ) به صورت بدون واسطه به طرف تحت پرورش می نمایند .

8 . شاخه ها ( به اسم ( gyaku eda ( ) رویش می نمایند که به شیوه ای مختلف از شاخه های دیگر وجهت رویش در سوی درون است

9 . شاخه ها ( به اسم ( kuruma eda ( ) از به عبارتی نقطه در اکثری جهات پرورش می نمایند به طریق پره چرخ

10. شاخه ها (به نام "kousa eda") عبور از شاخه های دیگر ومتقاطع هم دیگر هستند

11. شاخه ها رشد بسیار طولانی تر از شاخه های دیگر. (بنام شاخه قربانی)(با این حال، این شاخه گاهی اوقات برای تنظیم رشد شاخه های دیگر و / یا رشد تنه به منظور ساخت تنه (تیپری)و شاخه های دیگر ضخیم تر و یا کم کردن رشد آنها استفاده می شود وبعد از نتیجه گیری قطع وهرس می شوند).

12. (در تصویر نیست) شاخه هایی که بیننده را از سمت جلو بونسای نشان می دهد. (این به این دلیل است که اشاره به کسی در ژاپن بی ادب محسوب می شود و بدون استثنا نیز برای بونسای من حدس می زنم مناسب نیست ودید بصری خشن دارد


جشنواره به مدرسه بر می‌گردیم - دیجی کالا
فرم ارسال نظر

  ساخت وبلاگ تبلیغاتی  


آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو رپورتاژ آگهی دائمی در بلاگسازان با 3 لینک فالو مشاهده